Adults only


Gepubliceerd op: 07/08/2023

Voordat we zelf een B&B startten, probeerden we er zelf heel wat uit. Onze dochter was destijds nog klein. Het was een voorwaarde dat zij met ons mee mocht. Toen we eenmaal van start gingen met onze eigen droom was het al dan niet verwelkomen van kinderen niet eens ter sprake gekomen, zo vanzelfsprekend! Een paar minder positieve ervaringen bracht daar verandering in en deze gaf de doorslag.

Bij het inchecken hing de dreumes al in de schemerlamp en voordat ik er wat van kon zeggen was hij op tafel geklommen. De ouders werden er niet warm of koud van. Het werd me dan ook al snel duidelijk dat ik niets van hen te verwachten had. Hun hand van opvoeden was er blijkbaar een van niet kijken en niets zeggen. Tijdens het ontbijt zat het jongetje zo oorverdovend hard met het bestek op tafel te timmeren dat onze andere gasten zich er zichtbaar aan stoorden. Ik kon niet anders dan de ouders vragen of ze hun zoontje in beetje in toom konden houden alsjeblieft. Hun poging strandde in een kansloos ‘wat hadden we afgesproken lieverd, nee kijk mamma aan lieverd, zeg me na lieverd, we hadden afgesproken dat je je netjes zou gedragen lieverd en dit is niet netjes.’

Ik snapte zelf ook nog wel dat het kind zich niets gelegen liet liggen aan zijn moeders riedel. Waarschijnlijk had hij zijn moeder niet eens gehoord!

We besloten het nog even aan te kijken. Dat hielden we vol tot de lunch. Tegen die tijd had het kind de boel zowat afgebroken en was er geen moment geweest dat hij níet zoveel decibellen produceerde dat een normaal gesprek onmogelijk was.

Het was een moeilijke stap om tegen de ouders te moeten zeggen dat dit zo niet langer acceptabel was. De vader keek niet eens op van zijn telefoon en de moeder keek me geïrriteerd aan en vroeg snibbig wat ik nu eindelijk van haar wilde. ‘Ik wil dat u uw kind in toom houdt.’ Duidelijker kon niet, dacht ik zo. Maar terwijl ik het uitsprak smeet het jongetje een handvol bestek door de tent. Een uur later vertrok het gezin. Op ons verzoek en met de belofte dat we het restant van de boeking zouden terugbetalen.

Na dat weekend werd ons beleid ‘adults only’. We maken heus nog wel eens een uitzondering, hoor. Maar dan is er altijd overleg vooraf geweest en zijn de kinderen wél opgevoed. Zoals de meeste kinderen eigenlijk.